Střížkov - Náš domov

 • Menu
 • hlavní strana
 • Co je Visual Snow?
 • Můj příběh
 • Můj Visual Snow
 • Doktoři a Visual Snow
 • Léčba
 • Co pomáhá?
 • FQO
 • Zkušenosti dalších trpících
 • Články, věda, výzkum
 • Guestbook a poradna
 • Odkazy
 • Galerie
 • Kontakt

 • Visual Snow nesouvisí s drogami

  NEW ORLEANS – Tajemný a znepokojivý fenomén zvaný Visual Snow podle vědců nesouvisí s ilegálním užíváním drog. Lidé, kteří trpí syndromem Visual Snow, si stěžují, že stále vidí blikající tečky, plovoucí objekty a stíny pokrývající zorné pole, vysvětlil doktor Christoph Schakin z University of California San Francisco během své prezentace na výročním setkání Americké neurologické akademie. Ačkoliv většina postižených vidí stále dostatečně dobře na to, aby moha fungovat v běžném životě, visual snow je rozčiluje a znepokojuje, takže hledají lékařskou pomoc nebo alespoň vysvětlení.

  Visual Snow je sporadicky popsán v odborné literatuře, ale nikdy nebyla zatím provedena specializovaná systematická studie na větším vzorku pacientů.V předchozích zmínkách byl visual snow většinou považován za formu přetrvávající migrenózní aury nebo za následek užívání drog, uvedl doktor Schakin. Ale jeho vlastní studie provedená na 120 jedincích naznačuje, že ačkoliv je migréna mezi trpícími VS relativně běžná, syndrom postihuje i ty, kteří nikdy migrénu neměli. Historie užívání ilegálních drog není u pacientů s VS nijak obvyklá. Doktor Schakin uvádí, že Visual Snow bývá přirovnávám ke sledování televize se slabým signálem. Pacienti stále dokážou rozpoznávat objekty, ale celé zorné pole pokrývají pohybující se bílé a černé tečky. Dalším běžným aspektem syndromu je, že když se pacienti podívají na oblohu, vidí všude zářivé bílé rychle se pohybující objekty. Třetím projevem visual snow syndromu je, že pohybující se předměty „zanechávají stopy“ (trails). Zmínek o Visual Snow je plný internet. Online skupina EyeOnVision.org kontaktovala laboratoř doktora Schakina, vyžádala si studii a nabídla mu spolupráci a pomoc. Ve spolupráci se skupinou doktor Schakin a jeho kolegové rozeslali dotazníky 140 lidem, kteří věří, že trpí Visual Snow. Poté výzkumníci kontaktovali telefonicky ty, kteří mají klasický VS – tedy zorné pole pokryté zrnícími tečkami. Dohromady oslovili 120 lidí z těch, kteří jim popsali své symptomy. Průměrný věk byl 31 let, obě pohlaví byla ve skupině zastoupena zhruba stejně. Rozhovory prokázaly podstatnou variantnost projevů. Přibližně polovina (57) popsala tečky jako neprůhledné, černobílé a neblikající. Ostatní uvedli, že tečky jsou barevné, průhledné a blikající. Detailní rozhovory byly prováděny s těmi 57 pacienty, kteří popsali tečky jako černobílé. Většina, ne však všichni, hlásili přítomnost rychle se pohybujících bílých objektů na obloze. Polovina hlásila i další přítomné visuální fenomény – halos, zákalky, špatné noční vidění, světloplachost a barevné vlnící se a vířivé objekty pozorované při zavřených očích. Celkově z 57 pacientů s klasickým Visual Snow prakticky všichni hlásili další symptom a 93% z nich pak hlásilo přinejmenším další tři. Většina pacientů dokázala přesně určit den, kdy poruchy vidění začaly, dokonce si i vzpomněli, co v tu chvíli dělali. Pouze tři uvedli, že užívali ilegální drogy – marihuanu, halucinogenní houby a třetí bral amfetamin a kokain – sedm dní před nástupem symptomů. Nicméně 57% pacientů prodělalo před nástupem symptomů migrénu, u dvou třetin doprovázenou aurou. Na druhou stranu, doktor Schakin uvádí, že i u nich vypadala aura jinak než později VS. V diskuzi po prezentaci doktora Schakina doktorka Deborah Friedman z University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas prohlásila, že podle ní jde o velmi běžný fenomén, pouze zanedbaný v odborné literatuře. Souhlasila s tím, že neexistuje souvislost s užíváním drog a ačkoliv je migréna u VS hlášena běžně, problém „nemá co dělat s jejich migrénou“.

  Doktorka Friedmanová naznačila, že fenomén je pravděpodobně jen přehnaně vnímané normální vidění.

  Lidé hlásící tyto poruchy vidění mívají podle ní tendenci extrémně se sledovat. „Existuje otázka kolik z tohoto fenoménu je prostě přehnané vnímání normálního vidění,“ prohlásila Friedmanová. Poznamenala, že výskyt takzvaných entopických fenoménů ve vzorku doktora Schankina – zákalky, pohyblivé bílé objekty a paobrazy - vychází z normálních funkcí sítnice. „Když se díváte na bílou zeď a opravdu se soustředíte a je správné světlo, můžete to vidět,“ řekla doktorka. „Stejný případ jsou i paobrazy (afterimages) . Je normální vidět paobrazy.“ „Většina z nás tomu nevěnuje pozornost,“ pokračovala doktorka. „Ale jste-li extrémně sebepozorovatelský typ, začnete to vidět a pak už to vidíte stále.“ Doktor Schankin uvedl, že mnoho pacientů bylo vskutku úzkostnějších, ale nesouhlasil s tím, že by měl být fenomen VS v této fázi zamítnut jako neškodná verze normálního vidění.

  Originál článku najdete zde

  Autor: Sinue | sablony.hyps.cz